Cơ Cấu Tổ chức Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng Hà Nội

Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, là doanh nghiệp hoạt động từ năm 1998 tiền thân là Văn phòng tư vấn thiết kế thuộc Công ty Kiến trúc Việt Nam – Hội kiến trúc Việt Nam