• Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

  • Công trình Phòng thí nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

Thông tin dự án Công trình Phòng Thí Nghiệm Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS quang điện tử

Chủ đầu tư Năm thực hiện
…… .
Địa điểm Năm hoàn thiện
Hòa Lạc 2019
© Copyright 2018 - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Hà Nội | Design by DichvuWebhanoi

0903.417.099