• Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

 • Công trình nhà thi đấu thể thao đa năng và bể bơi học viện cảnh sát

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Năm thực hiện
Học viện Cảnh Sát 2002
Địa điểm Năm hoàn thành
Từ liêm, Hà Nội 2003
© Copyright 2018 - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Hà Nội | Design by DichvuWebhanoi

0903.417.099