Ứng dụng thép tạo hình nguội để xây dựng các căn nhà có khả năng chống động đất

/
Động đất là hiện tượng tự nhiên và con người…