Thông tin dự án

Chủ đầu tư Năm thực hiện
Ban quản lý dự án quận Ba Đình 2005
Địa điểm Năm hoàn thiện
Ba Đình-Hà Nội 2006
© Copyright 2018 - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Hà Nội | Design by DichvuWebhanoi

0903.417.099