Thông tin dự án

Chủ đầu tư Năm thực hiện
Học viện cảnh sát nhân dân 2003
Địa điểm Năm hoàn thiện
Từ liêm, Hà Nội 2004
© Copyright 2018 - Công Ty Cổ Phần Thiết Kế và Xây Dựng Hà Nội

0903.417.099